Sveriges Hinderbane- & HindersimKlubb

Sveriges Hinderbane- & HindersimKlubb har som uppgift att över hela Sverige sprida kunskap om och fånga upp intresset kring de två ny/gamla hinderbanesporterna, som godtogs av RiksidrottsFörbundet (RF) sommaren 2016:

Hindersim och Hinderbanelöpning

Båda sporterna har sitt ursprung – och finns fortfarande kvar som discipliner – i Militär Femkamp. https://www.facebook.com/militarfemkamp https://sv.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4r_femkamp

Militär Femkamp är en internationell sport som det bedrivits världsmästerskap i sedan tidigt på 1950-talet. Sverige har under åren rönt stora framgångar. Emellertid har flera andra nationer de senaste två decennierna kommit både ikapp och förbi.
Hindersporterna har med andra ord en lång historia bakom sig, och banorna har sett likadana ut de senaste 60 åren.
Mått och avstånd måste vara exakta och finns noga beskrivna i CISM:s regelverk. http://www.military-pentathlon.info/cms/news/military-pentathlon-regulations-2019.html

Det är därför man under åren kan jämföra tider och ha rekord av olika slag, även om dessa är presterade på olika banor.

SH&HK tillhör Svenska Mångkampsförbundet http://idrottonline.se/SvenskaMangkampsforbundet/
och bedriver från tid till annan olika Prova-På-verksamheter i samverkan med lokala simhallar och/eller hinderbanor på orter där de nya sporterna har representanter och ”ambassadörer”.

Därefter skall fortsatt intresserade slussas ut till den lokala, aktiva föreningen/klubben/träningsgruppen.

För att kunna ta ansvar för de individer som provar på och veta att dessa är korrekt försäkrade – genom en specialförsäkring hos SMKF – kräver vi att man vid prova-på-tillfället uppger namn och personnummer för att omfattas av densamma.

Man blir därigenom gratis-medlem i SH&HK och förutom olycksfallsförsäkringen får man dessutom rätt att kvala in till Svenska Mästerskapen (SM) i Hinderbana/-sim innevarande år.

Vad gäller aktuella uppdateringar av aktiviteter, vilka lokala föreningar/klubbar/träningsgrupper som finns, samt vad dessa har för arrangemang på gång; se Evenemangskalendern på SH&HK:s Facebook-sida. För mer info: www.militarfemkamp.se