Bekräftelse SM Hinderbana 2020

Grattis!

Du har anmält dig till SM i Hinderbana, en av Sveriges nyaste sporter – men som samtidigt andas stolt tradition då den också är en av grenarna i Militär Femkamp, där Sverige sedan mitten av 1950-talet varit ett av de dominerande länderna.

Vänligen spara denna sida.

Var?

  • Göteborgsvägen, Halmstad.
  • Parkering för motorfordon: Kommer att anvisas på plats. Ca 300m från banan.
  • Stadsbuss stannar nära hinderbanan.

Klassindelning (pdf här)

Vissa hinder utgår helt eller görs enklare att forcera för olika klasser.

Detta p.g.a. de skade- och hälsorisker som föreligger. Det har under åren gjorts medicinska värderingar av hur landning från hindren kan påverka den kroppsliga utvecklingen och dess konstruktion. Det är regler som av den anledningen måste respekteras.

Publik

Fri entré för alla åskådare.

Ombyte – Dusch

Det finns ingen omedelbar närhet till dusch men det är inte långt till Tylösand. Den enskilde bär själv ansvar för sina personliga ägodelar och värdesaker. Respektera ordning och reda, och tillse att din utrustning inte ligger i vägen för andra och de aktiviteter som bedrivs.

Klädsel / Skor

Under tävling skall klädsel med långa ärmar samt vristlånga ben bäras.

Fotbeklädnad får inte ha hårda metall-/kolfiberspikar, motsv.

Prestart / Anmälan

Tävlingsdeltagare måste anmäla sin närvaro till tävlingsledningen fysiskt på plats – i anslutning till Starten på hinderbanan – senast en (1) timma före sin start-tid tävlingsdagen.

Namnet på tävlingsdeltagaren ropas upp 5 minuter innan den erhållna starttiden. Då skall man befinna sig i pre-startområdet strax bakom starten – för utrustningskontroll.

Notera: Start för respektive heat går på utsatt tid, oavsett om man är på plats eller inte.

Synlig referensklocka kommer att finnas.

Sjukvård

Risken för tävlande att ramla och slå sig är en del av utmaningen med hinderbanan, men samtidigt något som när som helst också kan inträffa. Särskilt om man inte har tränat så mycket hindertagningsteknik, eller funnit det behövligt att värma upp innan.

På plats för att kunna plåstra om eventuella skadade kommer det att finnas sjukvårdskunnig personal, sjukvårdsväska, bår, förberedd sjuktransport samt upprättad och etablerad kontakt med närmaste sjukvårdsinrättning.

Försäkring

Under tävlingen har Riksidrottsförbundet och Mångkampsförbundet genom sina basförsäkringar hos Folksam ett grundskydd för deltagare och funktionärer under idrottsevenemang. Skyddet är grundläggande och inte heltäckande.

Deltagare bör se över sitt ytterligare försäkringsskydd, om något, och vilka villkor som gäller för just denna typ av arrangemang. Det varierar mellan försäkringsbolag.

PDF – Försäkringsinfo SMKF

PDF – Försäkringsinfo RF

Banan – CISM

Vad som gäller avseende mått, hindertagning och liknande på Hinderbanor finns reglerat i det internationella regelverk som CISM ger ut. Exakt samma gäller för sporten Hinderbana.

MilPent Regulation Edition 2018

Forcering av hinder

Se nedan länk till ett Youtube-klipp med förslag på hur en vältränad person kan ta hindren.

Under varje hinderbeskrivning i Reglementet står även angivet vad som krävs för att hindret ska anses som korrekt passerat.

Mästare / Medaljer

Det utses en svensk mästare i varje klass, oavsett antal deltagare.

Klasserna kan inte jämföras med varandra då antalet hinder inte är lika.

Medaljceremonier för respektive klass flikas in snarast vid uppehåll under tävlingens gång, beroende på hur många som tävlar i varje klass.

Vid viktigare frågor, kontakta oss på daniel@militarfemkamp.se