Bekräftelse SM Hindersim 2021

Grattis!

Du har anmält dig till SM i Hindersim, en av Sveriges nyaste sporter – men som samtidigt andas stolt tradition då den också är en av grenarna i Militär Femkamp, där Sverige sedan mitten av 1950-talet varit ett av de dominerande länderna.

Spara denna sida!

Covid-19

P.g.a. den fortsatt osäkra situationen kring vad politiker kommer att hitta på framgent gällande restriktioner och människors rörelsefrihet, kan evenamnget dels komma att tvingas ställa in helt, dels begränsas till ett visst antal deltagare.

Blir vi tvungna att neka någon redan anmäld tillträde till tävlingen återbetalas 85% av tävlingsavgiften. Det gäller inte om man på eget initiativ/anledning inte kan delta.

Tvingas vi begränsa tävlingen till ett visst antal deltagare är det anmälningsordningen som gäller.

Under tävlingen kommer det att finnas funktionärer som guidar och påminner tävlande och publik om aktuella regler.

Var?

  • Simstadion Brottet, Halmstad.
  • Schélevägen, 302 91 Halmstad
  • Parkering för motorfordon enligt kringliggande P-platser och regler.

Klassindelning (här)

Alla klasser simmar hela banan.

På det tredje hindret – Bordet – blir det ett tidstillägg på 10 sekunder om man använder sig av pontoner, stödben eller liknande för att ta sig över.

Ordinarie startregler för Simning gäller.

Tjuvstart straffas med tidstillägg på 3 sekunder, såvida man inte Ramlar i vattnet innan kommandot ”På era platser” kommit. I sådant fall sker omstart, inom 30 sekunder.

Strax innan tävlingarna påbörjas kommer förevisningsstart och –lopp att genomföras, så att alla vet vad som gäller

Publik

Fri entré för åskådare som går genom på plats angivna ingångar. Denna fria entré gäller inte för övriga simtävlingar.

Publik har inte rätt att bada.

Tävlingen går utomhus. Tänk på att vädret kan inverka om man vill fotografera och/eller filma.

Reservation för Covid-19-restriktioner gällande folksamlingar. Dessa ligger utanför vår kontroll och det är upp till enskild medborgare att ta reda på, beakta och acceptera dessa.

Prestart / Anmälan

Tävlingsdeltagare måste anmäla sin närvaro till tävlingsledningen fysiskt på plats senast en (1) timma före sin erhållna start-tid.

Namnet på tävlingsdeltagaren ropas upp 3 minuter innan den erhållna starttiden. Då skall man befinna sig i pre-startområdet strax bakom starten.

Notera: Start för respektive heat måste gå på utsatt tid, oavsett om man är på plats eller inte.

Synlig referensklocka kommer att finnas.

Ombyte – Dusch

Etablissemangets ordinarie faciliteter nyttjas.

Den enskilde bär själv ansvar för sina personliga ägodelar och värdesaker.

Respektera ordning och reda, och tillse att din utrustning inte ligger i vägen för andra och de aktiviteter som bedrivs.

Simklädsel

Under tävling skall herrar ha badbyxor som inte går ovanför naveln eller nedanför knäet, och damer ha baddräkt/bikini som inte går utanför axlarna eller nedanför knäet.

Badmössa och/eller simglasögon må bäras.

Träning / Uppvärmning

P.g.a. SM-tävlingarna i vanlig Simning och den begränsade tiden som avsatts för Hindersim, kommer ingen insimning på banorna att kunna ske.

Övrig insimning och uppvärmning sker på lediga banor i kringliggande bassänger.

Respektera föreningars abonnemang och andra bokade aktiviteter. 

Banan – CISM – Forcering av hinder

Vad som gäller avseende mått, hindertagning och liknande på Hindersimbanor finns reglerat i det internationella regelverk som CISM ger ut. Exakt samma gäller för sporten Hindersim.

MilPent Regulation Edition 2018

Mästare / Medaljer

Det utses en svensk mästare i varje klass, oavsett antal deltagare.

Medalj/plakett tilldelas 1:a, 2:a och 3:e plats i varje klass.

Medaljceremoni genomförs gemensamt, efter att samtliga klasser avslutat tävlingarna.

Försäkring

Under tävlingen har Riksidrottsförbundet och Mångkampsförbundet genom sina basförsäkringar hos Folksam ett grundskydd för deltagare och funktionärer under idrottsevenemang. Skyddet är heltäckande men ganska lågt.

Deltagare bör se över sitt ytterligare försäkringsskydd, om något, och vilka villkor som gäller för just denna typ av arrangemang. Det varierar mellan försäkringsbolag.

PDF – Försäkringsinfo SMKF

PDF – Försäkringsinfo RF

Vid viktigare frågor, kontakta tony@shohk.org