Bekräftelse SM Militär femkamp 2021

Grattis!

Du har anmält dig till SM i Militär femkamp, där Sverige sedan mitten av 1950-talet intill 1990-talet var ett av de dominerande länderna.

Vänligen spara denna sida.

Var?

  • Halmstad med omnejd.
  • Parkering för motorfordon: Kommer att anvisas på plats. 

Klassindelning (pdf här)

Köns- och åldersindelning genomförs i syfte att minska skaderisken vid exempelvis landningar från höga hinder men också för att kunna jämföra resultat utifrån en uträknad ålderskoefficient.

Publik

Fri entré för alla åskådare.

Ombyte – Dusch

Det finns ingen omedelbar närhet till dusch på alla arenor men det är inte långt till Tylösand. Den enskilde bär själv ansvar för sina personliga ägodelar och värdesaker. Respektera ordning och reda, och tillse att din utrustning inte ligger i vägen för andra och de aktiviteter som bedrivs.

Klädsel / Skor

Klädsel reglementerad för respektive gren skall bäras. 

Reglemente

Prestart / Anmälan

Tävlingsdeltagare måste anmäla sin närvaro till tävlingsledningen fysiskt på plats – senast en (1) timma före sin start-tid tävlingsdagen.

Namnet på tävlingsdeltagaren ropas upp 5 minuter innan den erhållna starttiden. Då skall man befinna sig i pre-startområdet strax bakom starten – för utrustningskontroll.

Notera: Start för respektive heat måste gå på utsatt tid, oavsett om man är på plats eller inte.

Synlig referensklocka kommer att finnas.

Sjukvård

Risken för tävlande att ramla och slå sig är en del av utmaningen, men samtidigt något som när som helst också kan inträffa. Tillse att du är erforderligt tränad samt har genomfört en gedigen uppvärmning inför de moment som har fysisk karaktär.

På plats för att kunna plåstra om eventuella skadade kommer det att finnas sjukvårdskunnig personal, sjukvårdsväska, bår, förberedd sjuktransport samt upprättad och etablerad kontakt med närmaste sjukvårdsinrättning.

Försäkring

Under tävlingen har Riksidrottsförbundet och Mångkampsförbundet genom sina basförsäkringar hos Folksam ett grundskydd för deltagare och funktionärer under idrottsevenemang. Skyddet är grundläggande och inte heltäckande.

Deltagare bör se över sitt ytterligare försäkringsskydd, om något, och vilka villkor som gäller för just denna typ av arrangemang. Det varierar mellan försäkringsbolag.

Banan – CISM

Vad som gäller avseende mått, hindertagning och poängberäkning i militär femkamp finns reglerat i det internationella regelverk som CISM ger ut. 

Mästare / Medaljer

Det utses en svensk mästare i varje klass, oavsett antal deltagare.

Klasserna kan inte jämföras med varandra då antalet hinder inte är lika.

Medaljceremonier för respektive klass flikas in snarast vid uppehåll under tävlingens gång, beroende på hur många som tävlar i varje klass.

Vid viktigare frågor, kontakta oss på daniel@militarfemkamp.se